Tès Lidèchip ak Telecommuting

Aswè a mwen te rankontre ak Pat Coyle ak lòt Smoosiers nan Open House Pat la nan pi piti katye jeneral Indiana. Yon gwo diskisyon mwen te genyen se te avèk Lalita Amos, yon antrenè lidèchip ak espesyalis resous imen, ansyen elèv Purdue, ak pwofesè adjwen nan NYU. Mwen te pran plezi nan pataje sèn nan ak Lalita lè mwen te pale ak IABC a sou itilizasyon rezo sosyal nan konpayi yo. Lalita te fè remake ke teknoloji aktyèlman fòse administratè yo