Jack Welch se mal

Mwen tèlman kontan finalman wè yon atik ki kesyon metòd ki Jack Welch evanjelize. Mwen kwè li enkonsidere, mechan, egoyis ak visye. Li te sèlman reyisi nan fè kliyan ak anplwaye soufri. Li ka pou kont li se yon gayan, men li te nan frais de anpil lòt moun ki te pèdi. Mwen te kondwi lakay aswè a ak panse sou lè mwen te travay pou Landmark Kominikasyon. Mwen te gen gwo plezi nan rankontre Frank