Poukisa?

Kesyon
  • Ki jan konpayi ou pwofi?
  • Èske chak nan objektif yo nan konpayi ou ki aliyen ak bati ki pwofi?
  • Èske chak objektif ekip jesyon ou yo aliyen pou sipòte objektif konpayi ou an?
  • Èske chak nan objektif anplwaye ou yo ki aliyen ak objektif jesyon ou a?
  • Èske pèfòmans anplwaye ou yo mezire kont objektif yo?
  • Èske konpansasyon chak anplwaye detèmine pa ki jan yo satisfè objektif sa yo?
  • Èske konpansasyon anplwaye a pwopòsyonèl ak enpak ki satisfè objektif sa yo gen sou liy anba a nan pwofi konpayi an?
  • Èske chak nan anplwaye ou a rekonpans pou depase objektif sa yo nan yon metòd ki nan pwopòsyonèl ak enpak la yo ap gen sou liy anba a?
  • Èske chak èdtan nan tan anplwaye ou yo afekte kapasite yo nan atenn objektif yo?

Poukisa pa?