Senk Konsèy tèt pou ajans kap bati nouvo revni kouran nan yon kriz

Kriz pandemi an kreye yon opòtinite pou konpayi ki ajil ase pou pran avantaj. Men senk konsèy pou moun kap pivote nan limyè pandemi koronaviris la.