Infografik: Mobile Sitwayen ak Estatistik Itilizasyon Entènèt

Estereyotip ke granmoun aje pa ka itilize, pa konprann, oswa ou pa vle pase tan sou entènèt se toupatou nan sosyete nou an. Sepandan, èske li baze sou reyalite? Se vre ke Millennials domine l 'entènèt, men èske gen reyèlman kèk boume ti bebe sou entènèt la? Nou pa panse sa e nou pral pwouve li. Moun ki pi gran yo aksepte ak itilize teknoloji modèn nan ogmante kantite sèjousi. Yo reyalize