Epidemi COVID-19 la: Piblisite ak Maketing enpak

Li trè valab pou travay avèk yon ajans ki sou tèt dènye maketing enpòtan nan tout tan. Kòm chak biznis yo te fòse yo fè chanjman akòz sikonstans mond aktyèl yo ak sante ak sekirite COVID-19, sa vle di bay ase teknoloji pou yon mendèv aleka, deplase nan sèvis kontak zewo lè sa posib, ak pi sere ren yo sou depans biznis yo. Ki kote yo ap depanse maketing dola enpòtan pandan moman sa yo. Biznis yo gen tou