Kominike fason ou nan siksè

Chirijyen mantalman prepare pou operasyon. Atlèt mantalman prepare pou jwèt la gwo. Ou menm tou, bezwen jwenn psyched sou pwochen opòtinite ou, pi gwo apèl lavant ou oswa prezantasyon ankò. Devlope ladrès kominikasyon gwo pral mete ou apa de rès la nan pake a. Reflechi sou sa ki ladrès ou bezwen: Metòd Tande Metriz - Èske ou reyèlman konnen ki sa kliyan ou bezwen ak poukisa? Ki doulè li genyen? Èske ou ka tande li nan sa li di