Retina AI: Sèvi ak AI Prediktif pou Optimize Kanpay Maketing ak Etabli Valè pou tout lavi kliyan (CLV)

Anviwònman an ap chanje rapidman pou mache. Avèk nouvo mizajou iOS ki konsantre sou vi prive soti nan Apple ak Chrome elimine bonbon twazyèm pati nan 2023 - pami lòt chanjman - mache yo gen pou adapte jwèt yo a anfòm ak nouvo règleman yo. Youn nan gwo chanjman yo se valè ogmante yo jwenn nan done premye pati yo. Mak yo dwe kounye a konte sou done ki patisipe ak premye pati yo pou ede kondwi kanpay yo. Ki sa ki Valè pou tout lavi kliyan (CLV)? Valè pou tout lavi kliyan (CLV)