Ki jan yo pran yon apwòch konsyan nan AI diminye sou seri done patipri

Solisyon ki mache ak AI bezwen seri done pou yo efikas. Ak kreyasyon an ansanm done sa yo plen ak yon pwoblèm patipri implicite nan yon nivo sistematik. Tout moun soufri de patipri (tou de konsyan ak san konesans). Prejije yo ka pran nenpòt ki kantite fòm: jeyografik, lengwistik, sosyo-ekonomik, sèksis, ak rasis. Ak sa yo prejije sistematik yo kwit nan done, sa ki ka rezilta nan pwodwi AI ki perpétuer ak agrandi patipri. Organganizasyon yo bezwen yon apwòch atantif pou bese