TCPA Akwonim

TCPA

TCPA la vle di akwonim Lwa sou Pwoteksyon Konsomatè nan Telefòn.

Règleman Etazini sa a te pase an 1991 e li limite itilizasyon sistèm otomatik yo, mesaj vwa atifisyèl oswa preanrejistre, mesaj tèks SMS ak faks. Li espesifye tou plizyè kondisyon teknik pou machin faks, dilè otomatik, ak sistèm mesaj vwa—principalman ak dispozisyon ki egzije idantifikasyon ak enfòmasyon kontak antite ki sèvi ak aparèy la yo dwe genyen nan mesaj la.