SMB Akwonim

SMB

SMB la vle di akwonim Ti ak mwayen antrepriz.

Ti ak mwayen biznis yo se òganizasyon ki gen yon gwosè espesifik, swa kantite anplwaye oswa revni anyèl. Si yo mezire dapre kantite anplwaye yo, ti biznis yo se moun ki gen mwens pase 100 anplwaye ak antrepriz mwayen yo se òganizasyon sa yo ki gen 100 a 999 anplwaye. Si yo mezire altènativman pa revni anyèl, yo se òganizasyon ki gen mwens pase $50 milyon nan revni anyèl ak mwayen oswa òganizasyon ki fè plis pase $50 milyon men mwens pase $1 milya. Abreviyasyon SME itilize pa deyò Etazini.