Akwonim LACSLink

LACSLink

LACSLink se akwonim pou Lyen sistèm konvèsyon adrès ki ka lokalize.

Yon seri done ki an sekirite nan adrès konvèti, epi li enplike chanje adrès ki nan style riral yo nan adrès ki nan style vil la. Li konvèti tou adrès ki egziste deja yo ki te chanje non oswa renuméroté. LACSLink se yon metòd otomatik pou jwenn nouvo adrès pou minisipalite lokal yo ki te aplike yon sistèm ijans 911.

sous: Melissa