DRR Akwonim

DRR

DRR la vle di akwonim To Retansyon Dola.

Pousantaj revni ou kenbe parapò ak revni ou te genyen nan kòmansman peryòd la (san konte nouvo revni). Yon mwayen pou kalkile sa a se segmente kliyan ou pa yon seri revni, Lè sa a, kalkile CRR a pou chak seri.