DPV Akwonim

DPV

DPV la vle di akwonim Validasyon pwen livrezon.

Validasyon Pwen Livrezon konfime ke yon adrès aktyèlman egziste epi yo ka delivre nan - jis nan nimewo apatman oswa chanm nan.