Akwonim CCPA

CCPA

CCPA la vle di akwonim pou Lwa sou enfòmasyon prive konsomatè nan Kalifòni.

Yon lwa eta ki gen entansyon amelyore dwa vi prive ak pwoteksyon konsomatè pou rezidan Kalifòni, Etazini.